Johnson modeļu numuri (30 HP līdz 40 HP)

HP 30 1956

RD-18, RDE-18, RJE-18

Veikals daļas 1956 Johnson 30 HP modelis RD-18, RDE-18, RJE-18 https://youtu.be/iptFBDZu0EU
HP 32 1929

VR-45

HP 32 1930

VR-50

HP 33 1965

RX-13, RXL-13, RXE-13, RXEL-13

Veikals daļas 1965 Johnson 33 HP modelis RX-13, RXL-13, RXE-13, RXEL-13 https://youtu.be/tSw1y5WAh3c
HP 33 1966

RX-14, RXL-14, RXE-14, RXEL-14

Veikals daļas 1966 Johnson 33 HP modelis RX-14, RXL-14, RXE-14, RXEL-14 https://youtu.be/eTcaCHqScE8
HP 33 1967

RX-15, RXL-15, RXE-15, RXEL-15

Veikals daļas
HP 33 1968

RX-16, RXL-16, RXE-16, RXEL-16

Veikals daļas 1968 Johnson 33 HP modelis RX-16, RXE-16, RXEL-16 https://youtu.be/LPQhuVhkLtU
HP 33 1969

33E69, 33EL69, 33R69, 33RL669

Veikals daļas 1969 Johnson 33 HP modelis 33E69, 33EL69, 33R69, 33RL669 https://youtu.be/HGNSz9tHIbA
HP 33 1970

33E70, 33EL70, 33R70, 33RL670

Veikals daļas 1970 Johnson 33 HP modelis 33E70, 33EL70, 33R70, 33RL670 https://youtu.be/Bl86UkEewZE
HP 35 1957

RD-19, RDL-19, RDE-19, RDEL-19, RJE-19, RJEL-19

Veikals daļas 1957 Johnson 35 HP modelis RD-19, RDL-19, RDE-19, RDEL-19, RJE-19, RJEL-19 https://youtu.be/XZWjHxx5uD8
HP 35 1958

RD-19C, RDL-19C, RDE-19C, RDEL-19C, RDS-20, RDSL-20

Veikals daļas 1958 Johnson 35 HP modelis RD-19C, RDL-19C, RDE-19C, RDEL-19C, RDS-20, RDSL-20 https://youtu.be/r-zeTrlKJKc
HP 35 1959

RD-21, RSL-21, RDS-21, RDSL-21

Veikals daļas 1959 Johnson 25 HP modelis RD-21, RSL-21, RDS-21, RDSL-21 https://youtu.be/Tah6jHammFc
HP 35 1976

33E76, 33EL76, 33R76, 33RL76

Veikals daļas 1976 Johnson 35 HP modelis 33E76, 33EL76, 33R76, 33RL76 https://youtu.be/t6QQD-bg95w
HP 35 1977

33E77, 33EL77, 33R77, 33RL77, VML1135EL77

Veikals daļas 1977 Johnson 35 HP modelis 33E77, 33EL77, 33R77, 33RL77, VML1135EL77 https://youtu.be/gxCVXlNfEic
HP 35 1978

33E78, 33EL78, 33R78, 33RL78

Veikals daļas 1978 Johnson 35 HP modelis 33E78, 33EL78, 33R78, 33RL78 https://youtu.be/9MnQeeiBPeU
HP 35 1979

33E79, 33EL79, 33R79, 33RL79

Veikals daļas 1979 Johnson 35 HP modelis 33E79, 33EL79, 33R79, 33RL79 https://youtu.be/gxCVXlNfEic
HP 36 1931

VR-55

.

Theme Danetsoft un Danang Probo Sayekti iedvesmots Maksimer