Johnson modeļu numuri (40 HP līdz 55 HP)

HP 40 1960

RD-22, RDL-22, RDS-22, RDSL-22

Veikals daļas 1960 Johnson 40 HP modelis RD-22, RDL-22, RDS-22, RDSL-22 https://youtu.be/a1wSphDeZes
HP 40 1961

RD-23, RDL-23, RDS-23, RDSL-23

Veikals daļas 1961 Johnson 40 HP modelis RD-23, RDL-23, RDS-23, RDSL-23 https://youtu.be/mqR2TI9x_lU
HP 40 1962

RD-24, RDL-24, RDS-24, RDSL-24, RK-24, RKL-24

Veikals daļas 1962 Johnson 40 HP modelis RD-24, RDL-24, RDS-24, RDSL-24, RK-24, RKL-24 https://youtu.be/y4diRseMkdg
HP 40 1963

RD-25, RDL-25, RDS-25, RDSL-25, RK-25, RKL-25

Veikals daļas 1963 Johnson 40 HP modelis RD-25, RDL-25, RDS-25, RDSL-25, RK-25, RKL-25 https://youtu.be/XdEWqXkkmUs
HP 40 1964

RD-26, RDL-26, RDS-26, RDSL-26, RK-26, RKL-26

Veikals daļas 1964 Johnson 40 HP modelis RD-26, RDL-26, RDS-26, RDSL-26, RK-26, RKL-26 https://youtu.be/gNVqTQXztkA
HP 40 1965

RD-27, RDL-27, RDS-27, RDSL-27, RK-27, RKL-27

Veikals daļas 1965 Johnson 40 HP modelis RD-27, RDL-27, RDS-27, RDSL-27, RK-27, RKL-27 https://youtu.be/S3NTs2xYpj4
HP 40 1966

RD-28, RDL-28, RDS-28, RDSL-28, RK-28, RKL-28

Veikals daļas 1966 Johnson 40 HP modelis RD-28, RDL-28, RDS-28, RDSL-28, RK-28, RKL-28 https://youtu.be/qNfGykg3xbU
HP 40 1967

RD-29, RDL-29, RDS-29, RDSL-29, RK-29, RKL-29

Veikals daļas 1967 Johnson 40 HP modelis RD-29, RDL-29, RDS-29, RDSL-29, RK-29, RKL-29 https://youtu.be/RIqKguSAwrs
HP 40 1968

RD-30, RDL-30, RDS-30, RDSL-24, RK-30, RKL-30

Veikals daļas 1968 Johnson 40 HP modelis RD-30, RDL-30, RDS-30, RDSL-24, RK-30, RKL-30 https://youtu.be/2JCtWfXZBhk
HP 40 1969

40E69, 40EL69, 40ES69, 40EL69, 40R60, 50RL69

Veikals daļas 1969 Johnson 40 HP modelis 40E69, 40EL69, 40ES69, 40EL69, 40R60, 50RL69 https://youtu.be/nKxmAj6byLo
HP 40 1970

40E70, 40EL70, 40ES70, 40EL70, 40R70, 50RL70

Veikals daļas 1970 Johnson 40 HP modelis 40E70, 40EL70, 40ES70, 40EL70, 40R70, 50RL70 https://youtu.be/pjJAG7rgiTo
HP 40 1971

40E71, 40EL71, 40R71, 50RL71

Veikals daļas 1971 Johnson 40 HP modelis 40E71, 40EL71, 40R71, 50RL71 https://youtu.be/GTq7cJr2mlc
HP 40 1972

40E72, 40EL72, 40R72, 50RL72

Veikals daļas 1972 Johnson 40 HP modelis 40E72, 40EL72, 40R72, 50RL72 https://youtu.be/_FgkQ7wVpbM
HP 40 1973

40E73, 40EL73, 40R73, 50RL73

Veikals daļas 1973 Johnson 40 HP modelis 40E73, 40EL73, 40R73, 50RL73 https://youtu.be/hcLudziYx7c
HP 40 1974

40E74, 40EL74, 40R74, 50RL74

Veikals daļas 1974 Johnson 40 HP modelis 40E74, 40EL74, 40R74, 50RL74 https://youtu.be/OI93syDd3pY
HP 40 1975

40E75, 40EL75, 40R75, 50RL75

Veikals daļas 1975 Johnson 40 HP modelis 40E75, 40EL75, 40R75, 50RL75 https://youtu.be/tDKT8rinGGk
HP 40 1976

40E76, 40EL76, 40R76, 50RL77

Veikals daļas 1976 Johnson 40 HP modelis 40E76, 40EL76, 40R76, 50RL77 https://youtu.be/NwO2gIUm-l8
HP 50 1958

V4-10, V4L-10, V4S-10, V4SL-10

Veikals daļas 1958 Johnson 50 HP modelis V4-10, V4L-10, V4S-10, V4SL-10 https://youtu.be/xkKU2dX9uAI
HP 50 1959

V4-11, V4L-11, V4S-11, V4SL-11

Veikals daļas 1959 Johnson 50 HP modelis V4-11, V4L-11, V4S-11, V4SL-11 https://youtu.be/aDSQ2QkyHtk
HP 50 1971

50ES71, 50ESL71

Veikals daļas 1971 Johnson 50 HP modelis 50ES71, 50ESL71 https://youtu.be/jcmC2zjWGvI
HP 50 1972

50ES72, 50ESL72, 50R72, 50RL72

Veikals daļas 1972 Johnson 50 HP modelis 50ES72, 50ESL72, 50R72, 50RL72 https://youtu.be/OKKCkfsjBU4
HP 50 1973

50ES73, 50ESL73, 50R73, 50RL73

Veikals daļas 1973 Johnson 50 HP modelis 50ES73, 50ESL73, 50R73, 50RL73 https://youtu.be/acgLTAftZl0
HP 50 1974

50ES74, 50ESL74

Veikals daļas 1974 Johnson 50 HP modelis 50ES74, 50ESL74 https://youtu.be/q7yzlNZBSqs
HP 50 1975

50ES75, 50ESL75

Veikals daļas 1975 Johnson 50 HP modelis 50ES75, 50ESL75 https://youtu.be/pS_cTSf3Xb8
HP 50 9177

50R77, 50RL77

Veikals daļas 1977 Johnson 50 HP modelis 50R77, 50RL77
HP 50 1978

50R78, 50RL78

Veikals daļas
HP 50 1979

50R79, 50RL79

Veikals daļas 1979 Johnson 50 HP modelis 50R79, 50RL79 https://youtu.be/lavtnLByPIQ

.

Theme Danetsoft un Danang Probo Sayekti iedvesmots Maksimer